ترتیل استاد تاج زاده و ترجمه گویای 15جزء اول
به همراه ترجمه 15 جزء اول توسط استاد بهرامپور با نگاهی به ترجمه آیت الله مکارم شیرازی
ترتیل آموزشی قرآن خلیل الحصری
ترتیل آموزشی قرآن کریم توسط استاد خلیل الحصری
MP3 ترتیل شاطری 114سوره
مجموعه نفیس تلاوت ترتیل کامل قرآن کریم به تفکیک 114 سوره
MP3 ترتیل سعدالغامدی 114 سوره
مجموعه نفیس تلاوت ترتیل کامل قرآن کریم به تفکیک 114 سوره
MP3 ترتیل پرهیزکار114سوره
مجموعه نفیس تلاوت ترتیل کامل قرآن کریم به تفکیک 114 سوره
ترتیل جزء30 استاد منشاوی
ترتیل کامل جزء 30 قرآن کریم
MP3 ترتیل منشاوی 114سوره
مجموعه نفیس تلاوت ترتیل کامل قرآن کریم به تفکیک 114 سوره
MP3 ترتیل مشاری العفاسی114سوره
مجموعه نفیس تلاوت ترتیل کامل قرآن کریم به تفکیک 114 سوره
MP3 ترتیل ماهرالمعیقلی114سوره
مجموعه نفیس تلاوت ترتیل کامل قرآن کریم به تفکیک 114سوره استاد ماهرالمعیقلی
MP3 ترتیل قرآن کریم منصوری30جزء
مجموعه نفیس تلاوت ترتیل کامل قرآن کریم به تفکیک 30 جزء
تعداد نمایش:

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد.